آگهی های ویژه

آگهی رایگان

خانه فروشی زیربنا224 متر دو خوابه سه طبقه تبریز منطقه سعدی بزرگ

خانه فروشی زیربنا224 متر دو خوابه سه طبقه تبریز منطقه سعدی بزرگ

400,000,000 تومان

کد ملک:917 کاربری: مسکونی طبقات: 3 طبقه: 3 کل واحدها: 3 واحد در طبقه: 1 خواب: 2 محدوده : خیابان سن ب...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

خانه فروشی زیربنا100 متر تبریز منطقه حکیم نظامی

خانه فروشی زیربنا100 متر تبریز منطقه حکیم نظامی

400,000,000 تومان

کد ملک:873 کاربری: مسکونی طبقات: 0 طبقه: 0 کل واحدها: 0 واحد در طبقه: 0 خواب: 0 محدوده : خیابان سن ب...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

خانه فروشی 60 متری دو خوابه دو طبقه تبریز منطقه لاله شهدای لاله

خانه فروشی 60 متری دو خوابه دو طبقه تبریز منطقه لاله شهدای لاله

400,000,000 تومان

کد ملک:858 کاربری: مسکونی تجاری طبقات: 2 طبقه: 0 کل واحدها: 2 واحد در طبقه: 1 خواب: 2 محدوده : خیابا...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

خانه فروشی زیربنا100 متر دو خوابه یک طبقه طبقه تبریز منطقه رسالت سوسنگرد ثنایی

خانه فروشی زیربنا100 متر دو خوابه یک طبقه طبقه تبریز منطقه رسالت سوسنگرد ثنایی

400,000,000 تومان

کد ملک:1415 کاربری: مسکونی طبقات: 1 طبقه: 1 کل واحدها: 1 واحد در طبقه: 1 خواب: 2 محدوده : خیابان سوس...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

خانه فروشی 280 متری دو طبقه تبریز منطقه رسالت سوسنگرد رستمی

خانه فروشی 280 متری دو طبقه تبریز منطقه رسالت سوسنگرد رستمی

400,000,000 تومان

کد ملک:20 کاربری: مسکونی طبقات: 2 طبقه: 0 کل واحدها: 0 واحد در طبقه: 0 خواب: 0 محدوده : خیابان سوسنگ...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

خانه فروشی زیربنا177 متر دو خوابه دو طبقه طبقه تبریز منطقه ابوریحان سعدی خوشبویی

خانه فروشی زیربنا177 متر دو خوابه دو طبقه طبقه تبریز منطقه ابوریحان سعدی خوشبویی

380,000,000 تومان

کد ملک:1462 کاربری: مسکونی طبقات: 2 طبقه: 2 کل واحدها: 2 واحد در طبقه: 1 خواب: 2 محدوده : خیابان سعد...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

خانه فروشی زیربنا120 متر دو خوابه یک طبقه تبریز منطقه رسالت رجایی زمرد

خانه فروشی زیربنا120 متر دو خوابه یک طبقه تبریز منطقه رسالت رجایی زمرد

350,000,000 تومان

کد ملک:354 کاربری: مسکونی طبقات: 1 طبقه: 0 کل واحدها: 2 واحد در طبقه: 0 خواب: 2 محدوده : خیابان رجای...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

خانه فروشی زیربنا95 متر دو خوابه سه طبقه تبریز منطقه ششگلان منصورشمالی منافی

خانه فروشی زیربنا95 متر دو خوابه سه طبقه تبریز منطقه ششگلان منصورشمالی منافی

350,000,000 تومان

کد ملک:1178 کاربری: مسکونی تجاری طبقات: 3 طبقه: 3 کل واحدها: 3 واحد در طبقه: 1 خواب: 2 محدوده : خیاب...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

خانه فروشی دو خوابه دو طبقه تبریز منطقه رسالت برنجیان دوستان

خانه فروشی دو خوابه دو طبقه تبریز منطقه رسالت برنجیان دوستان

330,000,000 تومان

کد ملک:1353 کاربری: مسکونی طبقات: 2 طبقه: 2 کل واحدها: 2 واحد در طبقه: 1 خواب: 2 محدوده : خیابان برن...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

خانه فروشی یک طبقه تبریز منطقه خطیب اشکان عطری

خانه فروشی یک طبقه تبریز منطقه خطیب اشکان عطری

325,000,000 تومان

کد ملک:983 کاربری: مسکونی طبقات: 0 طبقه: 1 کل واحدها: 0 واحد در طبقه: 0 خواب: 0 محدوده : خیابان اشکا...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

خانه فروشی 130 متری یک طبقه تبریز منطقه رسالت تبریزنو دباغی

خانه فروشی 130 متری یک طبقه تبریز منطقه رسالت تبریزنو دباغی

320,000,000 تومان

کد ملک:11 کاربری: مسکونی طبقات: 1 طبقه: 0 کل واحدها: 0 واحد در طبقه: 0 خواب: 0 محدوده : خیابان تبریز...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

خانه فروشی زیربنا100 متر دو خوابه یک طبقه تبریز منطقه جلالیه لقمان حکیم شهید سلیمی

خانه فروشی زیربنا100 متر دو خوابه یک طبقه تبریز منطقه جلالیه لقمان حکیم شهید سلیمی

300,000,000 تومان

کد ملک:1342 کاربری: مسکونی طبقات: 1 طبقه: 1 کل واحدها: 1 واحد در طبقه: 1 خواب: 2 محدوده : خیابان لقم...


تبریز · آذربایجان شرقی خرداد ۱۰, ۱۳۹۷